tyoshikawa1106のブログ

- Force.com Developer Blog -

VBA:セルの範囲指定

セルの範囲指定は次の方法で行います

Rangeプロパティ指定方法①

Sub test()
    Range("A1", "E7").Value = "AAA"
End Sub

Rangeプロパティ指定方法②

Sub test()
    Range("A1:E7").Value = "AAA"
End Sub

Cellsプロパティ指定方法

Sub test()
    Range(Cells(1, 1), Cells(7, 5)).Value = "BBB"
End Sub

 

Cellsプロパティ指定で指定する場合はRangeプロパティと併用する必要があります。